Chişinău Bârlad

Autocar Moldova România

Pe perioada pandemiei se interzice intrarea pe teritoriul României prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor cu excepția:

- Certificat medical forma 027 (de la medicul de familie);

- Membri de familie ai cetățenilor români

- Membri de familie ai cetățenilor altor state membre UE sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;

- Persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile SMUE, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului UE;

- Persoanelor care au un contract de muncă sau permis de ședere;

- Pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;

- Studenți ce dețin carnet de student a unei instituții de învățământ Românesc;

Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în România vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.

Pe perioada călătoriei pasagerii sunt obligați să poarte măști și mănuși de protecție. 

La îmbarcare operatorul va verifica temperatura pasagerilor.

Mai multe detalii aici.

Selectate:
Tur
10:00
Durata călătoriei:
10:00
Retur
Durata călătoriei: